Optocht - VV De Kwakkert Heythuysen

Secretaris Thao Hendericks-Vo
Kloosterstraat 62
6093 CZ Heythuysen
Tel: 06-50829314 Email
Ga naar de inhoud

Optocht

Optocht Nuuts
Optocht 2024 - gaef uch op!
‘T geit d’r al hèl op aan! Dus minse die al hèl aan ’t bouwe zeen; väöl plezeer! Minse die nog neet begósj zeen; trek de ideeënbös aope en maak mèt vrinj, mèt de buurt, femilie, collega’s of as einzelgenger get sjoeëns väör d’n optocht, en laot de minse in Heitse zeen waat vastelaovendj is! Want ’t is al mieër gezag: “Mètdoon is sjoeëner den winne!”

En eine pries kriegtj gae altied! Dus Kwakkerte en Koeleköpkes…, maak d'r eine optocht van woeë gein inj aan kumptj. Gae zultj d'r versteldj van staon waat ein plezeer det bringtj. Opgaeve kan vanaaf noe väör zoeëwel de groeëte as de kinjeroptocht.

Opgaeve (leefs via de mail, of sjriftelik) bie: Patty Peeters, Jean Romestraot 3 in Heitse (uiteraard!!!), Telefoon 06-55524336.
Opgaeve kin toet oeterlik vastelaoveszunjig 11.11 oor. Opgaves nao dit tiedstip waere achteraan inne optocht geplaatstj en doon boete mededinging mèt. Dit in verbandj mèt de indeiling vanne optocht.

Ein opgaveformulier kintj gae hie downloaden.

In de opgave gaer 't volgendje vermelde:
  • Waat 't väörsteltj;
  • Oetveuring act (Jao of nae)
  • Aantal persoeëne
  • Mèt of zónger meziek
  • Kontakpersoeën mèt telefoonnummer en mailadres
  • Groeëte groep (13 persoeëne en mieër), Kleine groep (3 t/m 12 persoeëne, Duo óf Einzelgenger.
  • Mèt tractor óf wage (beide mótte minimaal WA-verzekerdj zeen, net zoeëas vieë (bieëster) die inne optocht mèt loupe. Die mótte ouch verzekerdj zeen want vv De Kwakkert kin neet aansprakelijk waere gesteldj.

Väör die aansprakelijkheid mót gae ein verklaoring óngerteikene. Ouch is 't verplichtj óm oppe wages eine brandblusser mèt te neme en móge d'r gein jerrycans brandjstof oppe wages mètgenaome waere. 't Nuttige van alcohol inne optocht is neet toegestaon. Dinktj ouch ane breidtje van eure wage, dae kin maximaal 3.10 maeter zeen. En 't gehieël mót uiteraard stabiel zeen. Haoj dao raekening mèt bie de huuegdje. Veiligheid väör alles!!!
Reclame moog, mer moog de oetbieëlding neet äöverhieërse.

Alle regelementen op ein rieke kintj gae hie downloaden.
De jury letj neet allein op det waat gae oetbeeldj, eur creatie en eur pekske, mer ouch op gaater die gae laotj ontstaon.

Eur nummerke (plaats inne optocht), mót op vastelaoveszunjing, 11 Fibberwarie, tösse 11.00 en 12.00 oor aafgehaoldj waere bie café Den Hook.

Opstelle van de optocht op vastelaovesmaondjig 12 fibberwarie óm 13.30 oor oppe Tieëndjerwaeg.
 
De optocht begintj óm 14.11 oor te trèkke vanaaf de Tieëndjerwaeg nao de Sint Antoniusstraot, Beesstraot, Aoj Trambaan, rechtsaaf de Stationsstraot op en bie de chinees rechtsaaf de Dörpstraot in. Bie de kèrk weer linksaaf de Sint Antoniusstraot in en bie De Bombardon waertj de optocht ontbonje.
 
 
De priesoetreiking van de kinjer- én groeëte optocht is op vastelaovesmaondjig óm 17.30 oor inne Bombardon.
Oetslaag
2020  2019  2018  
2017  2016  2014  
2013  2012  2011  

Sjoeën foto's van de optocht kintj gae hie vinje
COPYRIGHT 2007-2024 De Kwakkert Heitse - Design: Jean Wertz  mail
2 mieërt 2024 | Statistieken | Disclaimer
De rechten van fotografisch materiaal, portretten, recensies, interviews en biografieën liggen bij respectievelijk fotografen en auteurs zoals aangegeven in de bronvermelding. De webmaster van VV De Kwakkert realiseert zich dat een aantal van de op de site aanwezige materialen en informatie zonder toestemming van enige rechthebbende zijn gepubliceerd en vraagt daarom via deze weg toestemming aan de rechthebbende, daar het in vele gevallen niet mogelijk was de rechthebbende te traceren. Mocht U enige informatie en/of materialen aantreffen waarvan u de rechthebbende bent en dit niet vermeld ziet staan of besluit geen toestemming te geven, verzoek ik u om contact op te nemen, zodat wij de zaak zo snel en goed mogelijk kunnen afhandelen.
Terug naar de inhoud