Bestuur - VV De Kwakkert Heythuysen

Secretaris Thao Hendericks-Vo
Kloosterstraat 62
6093 CZ Heythuysen
Tel: 06-50829314 Email
Ga naar de inhoud

Bestuur

Dageliks Bestuur
Voorzitter Maarten van de Goor

Penningmeester Dick Duisters, Tel: 06-28901083, Email: dekwakkert@gmail.com

Secretaris Thao Henderickx-Vo, Kloosterstraat 62, 6093 CZ Heythuysen, Tel: 06-50829314, Email: dekwakkert@gmail.com

Activiteitencommissie Jeroen Beerens

Algemene bestuurstaken Ruud Hermans
Algemein Bestuur
Ruud Hermans Väörzitter Commissie raod van elf (Vorst)
Maarten Peskens Väörzitter Commissie gezet
Jeroen Jeurninck Väörzitter Commissie Koelekop
Rik Reuvers Väörzitter Commissie keuze prins
Patty Peeters Väörzitter Commissie optocht
Marcel Beijnsberger Väörzitter PR-commissie
COPYRIGHT 2007-2024 De Kwakkert Heitse - Design: Jean Wertz  mail
2 mieërt 2024 | Statistieken | Disclaimer
De rechten van fotografisch materiaal, portretten, recensies, interviews en biografieën liggen bij respectievelijk fotografen en auteurs zoals aangegeven in de bronvermelding. De webmaster van VV De Kwakkert realiseert zich dat een aantal van de op de site aanwezige materialen en informatie zonder toestemming van enige rechthebbende zijn gepubliceerd en vraagt daarom via deze weg toestemming aan de rechthebbende, daar het in vele gevallen niet mogelijk was de rechthebbende te traceren. Mocht U enige informatie en/of materialen aantreffen waarvan u de rechthebbende bent en dit niet vermeld ziet staan of besluit geen toestemming te geven, verzoek ik u om contact op te nemen, zodat wij de zaak zo snel en goed mogelijk kunnen afhandelen.
Terug naar de inhoud