Nuuts - VV De Kwakkert Heythuysen

Secretaris Thao Hendericks-Vo
Kloosterstraat 62
6093 CZ Heythuysen
Tel: 06-50829314 Email
Ga naar de inhoud

Nuuts

Prinselikke Hofkapel 7*11
De ‘Prinselikke Hofkapel’ musiceert al 7 x 11 jaar in het ‘Kwakkerteriek’
Zevenenzeventig jaar geleden werd in Heythuysen een ‘Borekepel’ opgericht. De muzikanten waren dan ook als traditionele boeren gekleed met een blauwe kiel en een bonte boerenzakdoek om hun hals; de roeëje plak òm de nak. Deze boerenkapel was samengesteld uit muzikanten van harmonie L’Union. Aanvankelijk met als doel evenementen van de harmonie muzikaal op te luisteren. Al snel na de oprichting werden de activiteiten uitgebreid en ging de boerenkapel de prins van Vastelaovesvereniging De Kwakkert begeleiden op zijn rondgang door het dorp, laes verder

Heitser WienQueen
Waem waertj de twieëdje Heitser WienQueen?.

Nao de ieërste succesvolle versie van de WienQueen steit d'r op zaoterdig 20 jannewarie 't oetrope van de twieëdje WienQueen op 't programma. Welke Heitserse dame mèt secundantes zal 't glaas häöfe op 't nuje vastelaovesseizoen.

'T Programma is weer good gevuldj mèt Patrick Hendrikx, de Men in Pek en de winnaars van het LVK 2023 Pruf Mar.

Det allein is al is ein raeje óm 'n kaertje te kaope. Dus; haol de lederhose én Dirndl oet de kast, kaop get kaertjes en zorg des se d'r bie bös.

De zaal van de Bombardon geit aope óm 19.45 oor. Kaertjes zeen verkriegbaar via de QR-code op oze site.
Kaertjes zeen te bestèlle via Eventix.shop

Foto's van väörig jaor kintj gae hie bekieke

20/01/2024, 20:00 - 21/01/2024, 02:00 bie De Bombardon Heitse - Sint Antoniusstraat 2, Heythuysen

Buuttegala Leudal 2024
Ouch dit jaor is de organisatie d’r weer in geslaagdj óm op 9 en 10 fibberwarie 2024 Limburgse en Braobantse toppers nao Heitse te haole. Eine aovendj dae garant steit väör sjaele zeiver mèt aaf en toe ein bietje eine serieuzere boeëdsjap. Mer des se de zakdook mèt mós neme is ein dink waat zeker is, want de traone zulle dich weer äöver de wange rolle.

Wiltj gae weite waem d’r plaats numtj in de buut, kiek den hie:

Of nog baeter, wiltj gae geliek kaertje koupe, klik den op de óngerstaondje link en bestel dien kaertjes zoeë des se zeker bès van ein kaertje:

Foto's van väörig jaor kintj gae hie bekieke

De Bombardon Heitse - Sint Antoniusstraat 2, Heythuysen
Op zaoterdig 20 jannewarie organiseertj vv De Kwakkert eine kei-leuke kinjermiddig in De Bombardon in Heitse.

Vanaaf 14.00 oor zal DJ Barto vastelaoves-plaetjes dreije en sjieke artieste aankondige.

Kóm mèt dien vriendjes en vriendinnetjes, pap en mam of opa en oma, same vastelaovendj vere.
En oh jao, kóm verklèdj, want de sjoeënst verklèdje wintj eine pries. Uiteraard is Jeugdprins Deef I ouch d'r bie.
Heitser Vastelaoves Mès
Vastelaovendj is neet allein ein fieëst van roeëj naze en gruuen pruuke. Vastelaovendj is mieër den det. Vastelaovendj geit väöraaf ane vastetieëd. Vastelaovendj is 't fieëst van verbonjeheid. Ein moment óm toet bezinning te kóme. Ein fieëst van tradities. En ómdèt wae as vastelaovesvereiniging hechte aan tradities, moog de vastelaovesmès zeker neet ontbraeke.

Väöraafgaondj aan de vastelaovendj gaon we mèt z'n allen nao de kèrk. Dit jaor doon we det op vriedig 2 fibberwarie 2024, óm 18.15 oor. Meneer pestoeër zal dao de staeke zaegene en we gaon baeje väör alles wat ós bezig hiltj.

De Aswoonsdigmès is op Woonsdig 14 fibberwarie 2024
COPYRIGHT 2007-2024 De Kwakkert Heitse - Design: Jean Wertz  mail
2 mieërt 2024 | Statistieken | Disclaimer
De rechten van fotografisch materiaal, portretten, recensies, interviews en biografieën liggen bij respectievelijk fotografen en auteurs zoals aangegeven in de bronvermelding. De webmaster van VV De Kwakkert realiseert zich dat een aantal van de op de site aanwezige materialen en informatie zonder toestemming van enige rechthebbende zijn gepubliceerd en vraagt daarom via deze weg toestemming aan de rechthebbende, daar het in vele gevallen niet mogelijk was de rechthebbende te traceren. Mocht U enige informatie en/of materialen aantreffen waarvan u de rechthebbende bent en dit niet vermeld ziet staan of besluit geen toestemming te geven, verzoek ik u om contact op te nemen, zodat wij de zaak zo snel en goed mogelijk kunnen afhandelen.
Terug naar de inhoud