Klik bovenin om uch keuze te make:


VASTELAOVENDJ 20/21 - COVID19

Leef kwakkerte, kwekkerte en koelekpkes,

Normaal gespraoke zooj d'r noe achter de sjrme al drk gewrktj waere aan 'n nuuj sezoen. En neet zoemer 'n sezoen, nae, 'n jubileumsezoen (6x11)! Mer helaas is deze tied verre van normaal. Achter de sjrme is 't nog akelig rustig, en det zal 't nog waal efkes blieve. 't Bestuur van VV de Kwakkert haet namelik beslaote m tot nader orde alle fiestelikke vastelaovesactiviteite, georganiseerdj door de vereiniging, neet door te laote gaon.

Aflasse activiteite VV de Kwakkert, i.v.m. COVID19
Mt pien in 't hert is dees beslissing genaome. Wae wille niks lever den de vastelaovendj in Heitse oetdrage, mer vanzelfspraekendj vinje wae det gezndjheid en veiligheid vrop staon. Zoelang de beperkendje maatregele i.v.m. COVID19 nog van kracht zeen, en den zeker de 1,5-maeter-regel, zeen wae gein mgelikheid m os activiteite op 'n verantjwoordje meneer doorgang te laote vinje. Waal zulle wae (wie gae van os gewintj zeetj) aevegood 'n sjoen vastelaovesgezt presentere in 't aankomendje sezoen.

Sezoen 2020/2021 gein Prins en Jeugdprins in Heitse
Det beteikentj dus ouch det wae dit jaor gein groete Prins en Jeugdprins gaon vraoge. (Jeugd)prins waere, det kin se mer eine kier. Wae vinje det wae 't aan os Prinse verplichtj zeen m ze 'n volwaardig sezoen aan te beje, van Prinsebal tot Aswoonsdig, en helaas kinne wae det noe neet waor make. De 11e vanne 11e is al ver twie maondj, den zooj ouch vlak daonao os Prinsebal zeen, en wae zeen 't neet gebre det vr dae tied de RIVM-maatregele opgeheve waere.

Verplaatse jubileumactiviteite
Wae wille 't feit det de vereiniging 6x11 jaor besteit natuurlik aevegood gaer vere mt alle vastelaovesveerders oet Heitse. Wae verplaatse os jubileumactiviteite daorm nao volgendj sezoen (mits d'r den gein beperkendje maatregele mier zeen).

Uiteraard beteikentj dit neet det wae 'de vastelaovendj' aaflasse. Det zooj ouch neet kinne, vastelaovendj is 'n unieke traditie die eder jaor truuk zal kome, en waertj door vl mier luuj en vereiniginge oetgedrage as allein de VV. Mer zoelang wae gebnje zeen aan de beperkendje maatregele van 't RIVM, pakke wae hie-in ozze verantjwoordelikheid en organisere wae gein activiteite woe-bie vl luuj dn bie-ein kome. Mer waem wetj, is d'r bie 't aanbraeke van vastelaoveszunjig 2021 toch al get mier mgelik, en treffe wae os aevegood op 'n fiestje urges in os drp. Uiteraard allein as det op 'n veilige, verantjwoorde meneer kintj. Laote wae 't hope.

Alaaf!
Bestuur VV de Kwakkert