Buutte Gala Leudal - Programma - Buutte Gala Leudal 2019

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

’T is de organisatie van ’t Buuttegala Leudal ouch in  2019 weer gelöktj óm ein gevarieerdj programma same te stelle. Gelouterdje name waere aafgewisseldj mèt nuje, verrassendje name woeëdoor gae ’t geveul kriegt in ein achtbaan te zitte.

Hie ónger 't program van 2018.

Pierre van Helden
Dé nestor ónger de buuttereedners! Al 40 jaor inne ton mèt eine zeer indrökwekkendje ieërelieëst. Mer leefst 14 kieër sting Pierre inne finale van de Limburgse Buuttekampioensjappen. Van die 14 kieër wis Pierre d’r vief kieër mèt de ieërste plaats  van tösse oet te gaon.

Veer kieër waerdje d’r Grenskant-kampioen, in 2006 Zuid-Nederlands kampioen en diverse twieëdje en derde plaatse op versjillende kampioensjappen.
Inne buut versjientj Pierre regelmatig as ‘Jaerke’. Ouch in Heitse zal Jaerke acte de présence gaeve woeëin d’r dit jaor zeen huwelijkslaeve mèt ós zal deile.
Theo Nellen
As enige debutant oppe Limburgse buuttekampioenschappen wist Theo zich knap steundje te haoje tösse buuttereedners die stök väör stök al ins dökker inne finale haje gestange. Sterker nog…, as Sraar Clochard wis Theo ein knappe derdje plaats te bemachtige.

Theo is aafkomstig oet Heide-Venray. Ein klein gehucht inne buurt van Venray. Theo, oftewaal Sraar Clochard, zal in Heitse zien prieswinnendje buut opveure.

Men in Pek
Väör de muzikale omliesting van deze aovendj zorge de Men in Pek. Gein onbekindje inne regio. Ouch in Heitse stinge dees men aafgeloupe jaor op ’t Lindeboom Pleinfestijn. Zes men in, wie kan ’t ouch angers, sjoeëne zwarte pek, die oeëts óntstange zeen oet drie duo’s.

Toet 2007 speeldje ’t laeve vanne Men in Pek zich aaf in Rooy (Stramproy). Nao 2007 keke de men verder den allein de grenspäöl van Rooy. En neet onverdeenstelik. Deilname ane MLLF en ‘t ‘groeëte’ LVK volgdje, net as ein optraeje bie ‘t LVKA. Dees aovendje dus ouch inne Bombardon.

Erik Mulder
Alias ‘Kareltje van ’t Kamp’. Neet in ’t Limburgs dialect mer in ’t Braobants plat. Iets ‘platter’ den ein Limburgse buut, mer zeker néét minder. In dees prieswinnendje buut vertèltj Kareltje ós ’t ein en anger äöver de gesjiedenis vanne kampbewoeëners.

Erik is geine onbekindje in ’t circuit. Vanaaf 2006 is Erik buuttereedner, of zoeë-as se ’t in Braobant numme; Tonpraoter.
Boy Jansen
Geine onbekindje op ’t Buutte Gala Leudal. Boy waas ieërder te gast as Herman den Blijker. Dit jaor beklumtj d’r de bühne as eine angere bekinde Nederlendjer, namelik as André Rieu. Boy behuuertj al jaore tot de Top 3 van de Braobantse Tonpraoterkampioenschappen en durftj den ouch gerösj ein ‘lach-garantie’ aaf te gaeve.

Hae steit bekindj óm zeen grappige vondsten, iezersterke typetjes en vliemsjèrpe improvisatie. Boy belaeftj pas écht plezeer aan zien buut as d’r merktj en zuut det zien publiek det ouch haet.
Fer Naus
De winnaar van het Limburgs Buuttekampioensjap 2017, meertj aan as Kroessjeep-kapitein. Alhoewel det lestig zal waere oppe Stationsstraot.

Simpelwaeg ómdet dao gein water is. Desalneettemin zal Fer ein meneer vinje óm zeen sjeep ane kantj te kriege en den gaon, as vanaods, alle trosse los.
Jan Geraedts
Eine angere ‘aod-bekindje’ is Jan Geraedts. Ómdèt Jan ’t hieël drök haet mèt de vastelaovendj is d’r mèt ’t vleegtuug gekóme. As ‘De Vliegenier’ stijgtj Jan vanoet Kelpe op nao De Bombardon in Heitse. Groeëte succese belaefdje Jan met zien buuts as Hulpsinterklaos, stierevechter en sumoworstelieër.

Mer leefst veer kieër móg Jan zich Limburgse Buuttekampioen numme. In 2015 mós Jan noeëdgedwonge eine pas-oppe-plaats make door gezondheidsprobleme. Wae zeen den ouch blie det Jan noe weer kan doon woeë d’r good in is, en det is de minse aan ’t lache make.
 
Copyright 2012-2017. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu